Σχετικά με το σωματείο:

Ιστορία

Το Σωματείο Ελλήνων Αρωματοθεραπευτών ιδρύθηκε στις 23 Μαρτίου 1998 και μέλη του είναι άτομα που έχουν σπουδάσει αρωματοθεραπεία σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει το ΣΕΑ.

 

Σκοποί και επιδιώξεις

Σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου οι σκοποί και επιδιώξεις του ΣΕΑ είναι:

  • Η προστασία η βελτίωση και η διατήρηση της φυσικής κατάστασης του ανθρώπινου οργανισμού με την εμβάθυνση στη μελέτη, την άσκηση και την εξειδίκευση της Αρωματοθεραπείας

  • Η προώθηση της επιμόρφωσης, της διδασκαλίας και της πρακτικής εξάσκησης στην Αρωματοθεραπεία

  • Η προαγωγή, υποστήριξη και ενθάρυνση έρευνας στον τομέα της Αρωματοθεραπείας

  • Η έκδοση περιοδικού για θέματα σχετικά με το αντικείμενο της Αρωματοθεραπείας

  • Η προβολή και ενημέρωση του κοινού μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ, μετά τις αρχαιρεσίες της 11ης Ιανουαρίου 2015 συγκροτήθηκε ως εξής:

  • Πρόεδρος : Ανδρέας Κανάς

  • Αντιπρόεδρος : Κάτια Φωτεινοπούλου

  • Γενικός Γραμματέας : Σοφία Καραντέλου

  • Ταμίας : Δήμητρα Γραμματικού

  • Μέλος : Αντώνης Τογκαρίδης

 

Κωδικός δραστηριότητας

Για την έναρξη επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ., ο ΚΑΔ για την Αρωματοθεραπεία είναι: 86.90.19.02

 

Ετήσια συνδρομή

Η ετήσια συνδρομή στον ΣΕΑ είναι 30,00 Ευρώ. Ο αριθμός λογαριασμού είναι:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 668/771920-55