Τι είναι η Αρωματοθεραπεία;

Η Αρωματοθεραπεία , όπως δηλώνεται και από την ετυμολογία την ονομασία, είναι μια μορφή συμπληρωματικής θεραπείας που χρησιμοποιεί σαν μέσο θεραπείας τα αρώματα. Με τον όρο αρώματα στην Αρωματοθεραπεία νοούνται μίγματα αγνών αιθερίων ελαίων, που συνήθως, αραιώνονται σε κάποιο φορέα (κυρίως φυτικά έλαια).

 

  • «Αρωματοθεραπεία είναι η θεραπεία λειτουργικά ανατάξιμων παθήσεων με τη χρήση (με διάφορες μεθόδους) αιθερίων ελαίων.»

  • Επίσης : «Αρωματοθεραπεία είναι η χρήση αγνών αιθερίων ελαίων για ψυχολογική και σωματική ευεξία».

  • Ενας άλλος ορισμός (κατά Jan Kusmirek) είναι: «Αρωματοθεραπεία είναι η χρήση αγνών αιθερίων ελαίων με σκοπό να επιρρεασθεί, μεταβληθεί ή τροποποιηθεί ο νούς, το σώμα ή το πνεύμα, η φυσιολογία ή η ψυχική διάθεση».

 

 

 

 

 

Οι ορισμοί όμως αυτοί είναι πολύ περιοριστικοί. Η Αρωματοθεραπεία είναι, γενικώτερα, μια φυσική, υγιεινή αγωγή με τη χρήση αιθερίων ελαίων για βελτίωση της υγείας και της ισορροπίας του ανθρώπου σαν οργανικό σύνολο (ολιστική θεραπεία),

Η ολιστική Αρωματοθεραπεία, όπως και οι άλλες ολιστικές θεραπείες, απαιτούν την ενεργό συμμετοχή μας. Δεν είναι τόσο εύκολη όπως το να παραδίδουμε το σώμα μας στο γιατρό και απλά να παίρνουμε τα φάρμακα που μας συστήνει, ούτε να αναμένουμε μια απότομη θεραπεία. Ομως τα μακροχρόνια αποτελέσματα είναι τόσο καλά ώστε αξίζει η προσπάθεια. Η ολιστική Αρωματοθεραπεία με τις επιμέρους τεχνικές εφαρμογής της, μας βοηθούν να βελτιώσουμε τα ενεργειακά μας επίπεδα και να διατηρήσουμε ένα αίσθημα αρμονίας στη ζωή μας.

Ανδρέας Κανάς

Γεωπόνος – Αρωματοθεραπευτής

καθηγητής Αρωματοθεραπείας στη Σχολή Natural Health Science

  Αλλοι ορισμοί που έχουν κατά καιρούς δοθεί είναι: